Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na učebnice

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  poskytne v roku 2021 školám príspevok na učebnice. V 2. fáze (jún 2021) poskytne príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl.

Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 sa každej škole určil podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2020, výšky príspevku na učebnice na žiaka. Príspevok na učebnice, ktorý bude v druhej fáze poskytnutý stredným školám a druhému stupňu základných škôl, bude na webovej stránke zverejnený najskôr v mesiaci jún 2021. 

Príspevok na učebnice je účelovo viazaný, t.j. škola si za príspevok na učebnice môže zakúpiť iba učebnice so schvaľovacou doložkou a učebnice s odporúčacou doložkou, učebné texty so schvaľovacou doložkou, pracovné zošity so schvaľovacou doložkou a pracovné zošity s odporúčacou doložkou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26862-sk/rok-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk