Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká – Spolu múdrejší 3 - dodatočne podporení žiadatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom škôl,   ktorí uspeli vo výzve Spolu múdrejší 3. Ide o dodatočne podporených žiadateľov, ktorí sú financovaní zo štátneho rozpočtu (zo zdroja 111).

Finančné prostriedky sú účelovo určené na osobné náklady (mzdy a odvody do poistných fondov, prípadne na dohody) doučujúcich a koordinátorov programu doučovania na základných školách v mesiacoch január až jún 2022.

Výška finančného príspevku je stanovená vo výške 200 € na mesiac pre doučujúceho v mesiacoch február, marec, apríl a máj a 100 € na mesiac pre doučujúceho v mesiacoch január a jún.

Pre koordinátorov programu doučovania je suma príspevku podľa počtu doučujúcich 150 € alebo 200 €  v mesiacoch február, marec, apríl a máj a 75 € alebo 100 € v mesiacoch január a jún 2022.

Príspevok na špecifiká – Spolu múdrejší 3 - Dodatočne podporení žiadatelia, ktorí sú financovaní nie z POO ale zo štátneho rozpočtu ( zdroj 111 ) (.xlsx, 44.48 kB)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-spolu-mudrejsi-3-dodatocne-podporeni-ziadatelia-ktori-su-financovani-nie-z-poo-ale-zo-statneho-rozpoctu-zdroj-111-/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov