Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom škôl,   ktorí uspeli v druhom kole výzvy Školský digitálny koordinátor.

Finančné prostriedky sú účelovo určené na osobné náklady  novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v období  január až marec 2022. Výška finančného príspevku na jeden plný pracovný úväzok ŠDK je  2 250 € na mesiac.

Rozpis príspevku na špecifiká - Školský digitálny koordinátor

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-skolsky-digitalny-koordinator/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov