Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na školské potreby pre žiakov unikajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí sú zaraďovaní do škôl v Slovenskej republike.

Príspevok je účelovo určený na  školské potreby (školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity a pod.), príp. na kúpu cestovných lístkov pre žiakov, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytovaná bezplatne. Škola môže použiť príspevok i na ďalšie potreby súvisiace so zabezpečením  výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov. Pri výpočte výšky príspevku ministerstvo vychádzalo z údajov o počte žiakov z Ukrajiny podľa stavu k 16. 3., ktoré poskytli školy ministerstvu prostredníctvom ASC agendy a eŠkoly alebo prostredníctvom vyplnenia údajov na Edupage. Riaditeľ školy aj po 16. 3. údaje o žiakoch priebežne eviduje v školských informačných systémoch alebo cez Edupage a uvádza dátum začatia, resp. skončenia štúdia v prípade, že rodina z Ukrajiny sa rozhodne ďalej cestovať a ich dieťa už nebude žiakom školy.  V súčasnosti sa vyvíja systém zberu o utečencoch zaradených do škôl prostredníctvom aktualizačných dávok RIS, ktorý by mal byť integrovaný do systému od apríla 2022.

Zdroj: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-skolske-potreby-pre-deti-utecencov-z-ukrajiny/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov