Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká - digitalizácia 1. stupeň ZŠ a špeciálne základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR poskytlo školám finančné prostriedky na príspevok na digitálne technológie pre 1. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bez škôl pri zdravotníckych zariadeniach na základe nasledovnej metodiky:

  • počet žiakov od 0 do 14 - 0 €
  • počet žiakov od 15 do 49 - 500 €
  • počet žiakov od 50 do 99 - 1 000 €
  • počet žiakov od 100 do 300 - 2 000 €
  • počet žiakov od 301 - 4 000 €

Finančné prostriedky môžu byť využité na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (napr. mikrofóny, webkamery, slúchadlá, náhradné žiarovky do dataprojektorov, redukcie káblov, wifi extender, wifi router, tablet, monitor s kamerou a mikrofónom, vizualizér, notebook a pod.)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26138-sk/aktualne-informacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov