Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na edukačné publikácie - čestné vyhlásenie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté školám, ktoré si k 27. 4. 2022 splnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie – cudzie jazyky.

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu neboli poskytnuté tým školám, ktoré si nesplnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia. Ak si školy, ktoré doteraz neposlali čestné vyhlásenie, splnia svoju povinnosť, ministerstvo im následne poskytne finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: https://www.minedu.sk/30850-sk/aktualne-informacie/ a https://www.minedu.sk/rok-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov