Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripravujeme publikáciu - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jana Kmeťová - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie/Z materskej školy do základnej školy

Publikácia sa zameriava na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi/učiteľkami na oboch stupňoch vzdelávania, ako aj so zákonnými zástupcami detí. 

Publikácia poukazuje na druhy pedagogickej a psychologickej intervencie, ktorými možno posilniť školskú pripravenosť dieťaťa a eliminovať jeho prípadné nedostatky.

V publikácii sú rozobrané najčastejšie používané testy školskej zrelosti v praxi. Je obohatená názormi pedagogických zamestnancov predprimárneho, ale najmä primárneho vzdelávania na školské vzdelávanie, adaptáciu a vstup súčasných detí na základnú školu a je doplnená aj o odporúčania realizácie činností a aktivít v jednotlivých oblastiach rozvoja dieťaťa predškolského veku.

Kniha je určená pedagogickým zamestnancom materských aj základných škôl, rodičom, resp. zákonným zástupcom budúcich prvákov, ktorým môže byť užitočnou pomôckou pre jednoduchší prechod ich dieťaťa z materskej školy do základnej školy, a ostatnej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku.

Eshop - Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov