Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripomíname si 103 rokov od vzniku Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Tento rok si pripomíname 103 rokov od vzniku Československa. Hoci nový štát na mape Európy oficiálne vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, ubehlo ešte niekoľko hodín, než sa k štátu prihlásila i slovenská politická elita.

O pražských udalostiach sa na Slovensku vďaka uhorskému embargu tlače z Čiech stále nevedelo. Kroky slovenskej elity sa preto vyvíjali nezávisle na Prahe. Dňa 29. októbra sa v budove Tatrabanky v Turčianskom Sv. Martine schádzajú slovenskí politici s cieľom reagovať na zmenenú situáciu spôsobenú akceptovaním podmienok prímeria zo strany rakúsko-uhorského ministerstva zahraničných vecí. Na stretnutí 200 predstaviteľov vznikla úzka skupina pod názvom Slovenská národná rada, ktorá dňa 30. 10. 1918 schválila deklaráciu, ktorá do dejín vošla pod názvom Deklarácia slovenského národa.

Text pôvodne napísaný Samuelom Zochom a modifikovaný Milanom Hodžom sa vyznačuje niekoľkými špecifikami. Zaujímavosťou je, že v texte nenájdeme zmienku o existencii či vzniku Československa. Text deklarácie chcel oznámiť svetu, že predstavitelia slovenskej politickej reprezentácie sa prihlasujú k právu na sebaurčenie, a to ako slovenská vetva československého národa. Od reálneho vstupu Slovenska do nového štátu však ubehol ešte nejaký čas. V čase prijatia deklarácia sa v Turčianskom Sv. Martine stále nachádzali uhorské vojská a naďalej fungovali uhorské úrady. Až kombinácia medzinárodného tlaku a postupu československých vojsk na Slovensko ukončila snahy budapeštianskej vlády o udržanie slovenského územia. Slovenský  národ mohol začať novú etapu svojho vývoja v nových demokratických podmienkach.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov