Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripomienky SKU k návrhu novely školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov v snahe poukázať na to, ako si predstavuje fungovanie ministerstva školstva v budúcnosti, pripravila participatívny systém pripomienkovania legislatívy. Najprv zverejnila 25. 1. 2021 krátky sumár, čo prináša novela školského zákona, pričom umožnila širokej učiteľskej verejnosti možnosť zaslať svoje pripomienky k novele zákona. 

Zároveň ako člen Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) zrealizovala pracovné stretnutie so širokým spektrom organizácii a pripravila viaceré pripomienky k zákonu, ktoré budú spoločne presadzovať. Z učiteľskej verejnosti prišlo 95 pripomienok, pričom drvivá väčšina sa týkala zvyšovania počtu detí v ZŠ a hlavne prvákov, s čím učitelia rezolútne nesúhlasia. V závere celého procesu spracovala správna rada SKU všetky pripomienky do legislatívnej podoby a všetky podané pripomienky transparentne zverejnila na svojej webovej stránke.

Ak by v budúcnosti ministerstvo vytvorilo väčší priestor pre prípravu a tvorbu legislatívy, komora by chcela ešte stihnúť dať členom aj možnosť za jednotlivé pripomienky hlasovať, žiaľ, čo sa tento raz nedalo stihnúť z dôvodu, že ministerstvo proces spustilo rýchlo, bez predbežných úkonov a súčasne naraz až dva veľké zákony. Komora konštatuje, že pokiaľ ide o účasť verejnosti, tá je zo strany ministerstva opakovane hrubo porušovaná. 

Upozorňujú na to aktuálne napr. aj vysoké školy pri tvorbe novely vysokoškolského zákona, ale opakovane aj Via iuris. Ministerstvo školstva ignoruje povinnosť zverejniť predbežnú informáciu v Slov-Lexe nielen na základe čl. 10 a prílohy 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR (2020), ale aj na základe povinnosti vyplývajúcej priamo z § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov. Možno by Ministerstvu pomohlo pozrieť si Metodické usmernenie Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. Čerpanie štrukturálnych fondov i nové programové vyhlásenie vlády SR 2020-2024 predpokladá participatívne, transparentné a demokratické postupy ako samozrejmosť.

Návrh novely zákona nevychádza z analýzy potrieb účastníkov výchovy a vzdelávania, neprešiel diskusiou s odborníkmi. Argumenty v dôvodovej správe MŠV.

Zdroj a celé znenie spracovaného textu: https://sku.sk/pripomienky-sku-k-navrhu-novely-zakona-c-245-2008-z-z/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov