Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlasovanie sa na DPŠ alebo rozširujúce štúdium sa predlžuje do 7. júna (NIVaM)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje nové skupiny v doplňujúcom pedagogickom štúdiu, na ktoré sa môže prihlásiť aj záujemca, ktorý nie je zatiaľ pedagogickým zamestnancom, t.j. doteraz pracuje v inom sektore. Možnosť prihlasovania sa predlžuje do 7. júna.

V mesiaci jún 2024 prebehne prerozdelenie prihlásených záujemcov do regionálnych skupín podľa počtu prihlásených záujemcov buď v rámci kraja, ktorý si označili pri prihlásení sa alebo do najbližšieho možného kraja, v ktorom sa bude otvárať vzdelávacia skupina. Pri prihlásení do celoslovenskej skupiny si záujemca  štúdia vyberá regionálne blízke pracovisko, kde bude možné vzdelávanie realizovať aj prezenčnou formou. 

Moduly vzdelávania sú k dispozícii tu: https://nivam.sk/absolvujte-doplnujuce-pedagogicke-studium-alebo-rozsirujuce-studium-v-narodnom-institute-vzdelavania-a-mladeze-nivam-2/

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov