Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlášky na talentové odbory stredných škôl treba odovzdať do 20. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: minedusk

Žiaci základných škôl, ktorí by chceli študovať na bilingválnom gymnáziu, na umeleckej škole môžu prihlášky podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2020.

Prijímacie skúšky na overenie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a nadania uchádzačov sa budú konať v termíne od 15. marca do 30. apríla 2020. Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť.  Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):

 • 3348 M tvorba nábytku a interiéru,
 • 5310 N zubný technik,
 • 5315 N zdravotnícky záchranár,
 • 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
 • 5370 M masér,
 • 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
 • 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
 • 9245 M ochrana osôb a majetku,
 • študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,
 • študijné odbory v konzervatóriu,
 • študijné odbory v škole umeleckého priemyslu,
 • skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
 • skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prihlasky-na-talentove-odbory-strednych-skol-treba-odovzdat-do-20-februara/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk