Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pri polročných prázdninách rodičom nevzniká nárok na ošetrovné

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im nárok na dávku ošetrovné nevzniká. Ak ostanú s dieťaťom doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase škola nie je uzavretá na základe rozhodnutia, ale priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva.

Ak si rodič uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 15 rokov jeho veku počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa nárok nemôže priznať. Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť jedine v prípade, ak je dieťa choré a rodič svojmu zamestnávateľovi, resp. pobočke Sociálnej poisťovne predloží potvrdenie od príslušného ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.socpoist.sk/aktuality-pri-polrocnych-prazdninach-rodicom-nevznika-narok-na-osetrovne/48411s65455c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk