Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezidentské voľby sa začnú 23. marca 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini oznámil termíny prezidentských volieb. 

Prehľad dôležitých lehôt

 • 9. 1. - začala sa volebná kampaň
 • 30. 1. - uplynie termín na podanie kandidatúry 
 • Do 13. 2. - uplynie lehota na preskúmanie návrhu na kandidáta predsedom NR SR
 • Do 19. 2. - politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR a petičný výbor môžu delegovať 1 člena a 1 náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií 
 • Do 29. 2. - prvé zasadnutia volebných komisií 
 • Do 21. 3. do 7:00 hod. - kandidát na prezidenta sa môže vzdať predsedovi Národnej rady SR (prvé kolo vloieb)
 • O polnoci z 20. 3. na 21. 3. - končí sa volebná kampaň, začína plynúť volebné moratórium
 • Do 4. 3. - možno požiadať o hlasovací preukaz elektronicky a listinne pre prvé kolo volieb
 • Do 14. 3. - možno požiadať o hlasovací preukaz elektronicky a listinne pre druhé kolo volieb
 • Najneskôr 22. 3. - osobne, resp. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb
 • 23. 3. - prvé kolo volieb
 • O polnoci z 3. 4. na 4. 4. - končí volebná kampaň druhého kola
 • 4. 4. -  do 7:00 hod. - kandidát na prezidenta sa môže vzdať predsedovi Národnej rady SR (druhé kolo volieb)
 • Najneskôr 5. 4 - osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz pre druhé kolo volieb
 • 6. 4. - druhé kolo volieb

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024.  Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Rozhodnutie 1/2024 Z.z. - o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky úplné a aktuálne znenie | ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prve-kolo-prezidentskych-volieb-sa-uskutocni-v-sobotu-23-marca


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov