Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezidentka SR prevzala záštitu nad V. medzinárodnou konferenciou o rodinnej mediácii

Kategória: Aktuality

V dňoch 15. a 16. marca 2024 sa pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. 

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Na konferencii, ktorej oficiálny názov je: 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV, bude vytvorený priestor pre zdieľanie skúseností a dobrej praxe odborníkov, ktorí riešia rodinné spory, nielen mediátorov, ale aj sudcov, vyšších súdnych úradníkov - koordinátorov, advokátov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Sobotný program bude venovaný deťom v rodičovskom konflikte. 

Partnermi konferencie sú Asociácia mediačných centier Slovenska a naše vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, ktoré má vo svojom portfóliu kníh aj úspešné publikácie k mediácii.

Zdroj: https://rodinnamediacia.sk/sk/o-nas/https://www.prezident.sk/page/zastity/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov