Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie nemožno prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, týka sa to vždy celého pracovného dňa.

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napr. výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje tiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov. O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku (nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu). Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote 8 kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.

 Zdrojhttps://www.socpoist.sk/aktuality-prerusit-socialne-poistenie-nemozno-na-menej-ako-na-jeden-cely-den/48411s67707c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov