Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prehľad úspešných a neúspešných žiadateľov za zvýšené sadzby energií (2. kolo)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V 2. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 bola zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení vypočítaná výška finančnej pomoci na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a februári 2023. Podkladom pre výpočet boli údaje, ktoré školy a školské zariadenia zadali do formulára na webovom sídle MŠVVaŠ v termíne do 12.4.2023.

Finančné prostriedky môžu byť zriaďovateľom poskytnuté až po očakávanom navýšení rozpočtu na tento účel zo strany MF SR. Vyhodnotenie 2. kola dohodovacieho konania je zverejnený z dôvodu včasnej informovanosti o výške priznaných finančných prostriedkov alebo o dôvodoch ich neposkytnutia. V prípade, že správne vyplnené údaje boli na základe vykonaných kontrol vyhodnotené ako chybné, je potrebné opätovne vyplniť formulár na webe spolu so zaslaním skenov faktúr príslušnému RÚŠS na ich individuálne posúdenie. RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári. Následne bude rozhodnutie ministerstva upravené.

Viac informácií: https://www.minedu.sk/34323-sk/financna-pomoc-v-plnej-miere-v-roku-2023/

Prehľad úspešných a neúspešných žiadateľov za zvýšené sadzby energií (2. kolo vyhodnotenia)

Zdroj: https://www.minedu.sk/financna-pomoc-v-plnej-miere-v-roku-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov