Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prehľad o uplatnení absolventov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: institutsocialnejpolitiky.sk

Inštitút sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spoločne s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vypracoval pilotnú verziu interaktívnej aplikácie, ktorá vizualizuje údaje o zamestnaní absolventov stredných škôl na trhu práce.

Aplikácia je výsledkom spoločnej iniciatívy oboch inštitúcií a má za cieľ zlepšiť informovanosť odbornej aj laickej verejnosti. Okrem základných informácií o počte absolventov a ich pohlaví obsahuje táto aplikácia aj údaje o tom, aký podiel absolventov je zamestnaný, pokračuje v štúdiu alebo je nezamestnaný. Medzi zamestnanými absolventmi sú ďalej rozdelení podľa typu zamestnania, či už ide o zamestnanie v pracovnom pomere, dohodu, samostatnú zárobkovú činnosť alebo prácu v zahraničí. Aplikácia tiež poskytuje informácie o tom, v ktorých odvetviach sa absolventi najčastejšie uplatnili a aké mzdové úrovne dosahovali.

Zdroj a ďalšie informácie: https://institutsocialnejpolitiky.sk/absolventi/index.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov