Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predloženie dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu je 14. august 2020.

Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16659.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov