Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila druhý termín na predkladanie žiadosti o pôžičku. Žiadosti je možné fondu doručiť do 30. júna 2023. Na druhý termín sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 826 000 eur.

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023 stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.fnpv.sk/zakladne-informacie-pedagog 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov