Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na kalendárny rok 2022 sú v rozpočte Fondu na podporu vzdelávania vyčlenené  finančné prostriedky v celkovom objeme 3 200 000 eur. 

Celkový objem finančných prostriedkov je rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované:

  • do 28. februára 2022 je určený vo výške 900 000 eur,
  • do 30. júna 2022 je určený vo výške 900 000 eur,
  • do 31. októbra 2022 je určený vo výške 1 400 000 eur.

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eurMaximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 eur. Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v kalendárnom  roku 2020 je stanovená na 3 % p. a.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.fnpv.sk/zakladne-informacie-pedagog


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk