Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Fond na podporu vzdelávania zverejňuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021.

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021 stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.fnpv.sk/zakladne-informacie-pedagog 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk