Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pre potvrdenie na získanie 2% daní stačí navštíviť notára

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. 

Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas. Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne tak nie je potrebná.

Ak by notársky úrad nevedel získať údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa potvrdenie na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky – kontakty). Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou. Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu odporúčame, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu.

Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmu slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá byť staršie ako 30 dní.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-pre-potvrdenie-na-ziskanie-2--dani-staci-navstivit-notara/48411s70702c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov