Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový Pandemický plán

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky prijala Pandemický plán. Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života.

Stanovuje úlohy orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a odborným orgánom, právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám pri plnení opatrení Slovenskej republiky v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie. Podľa nového pandemického plánu sa budú koordinovať postupy v prípade druhej vlny pandémie COVID-19.

Pandemická komisia sa zaoberala aj zhodnotením súčasnej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Jeden z návrhov sa týka nástupu detí do škôl a predškolských zariadení. Ide o proaktívne opatrenie. Pandemická komisia navrhuje, že ak dieťa nebolo za posledných 14 dní v zahraničí, pri nástupe do školy zákonný zástupca predloží čestné prehlásenie. Pandemická komisia neodporúča, aby sa pred začiatkom školského roka cestovalo s deťmi do zahraničia. V opačnom prípade dieťa nebude môcť nastúpiť do školy. Možnosťou, ako sa vyhnúť karanténe v domácom prostredí, bude testovanie dieťaťa na COVID-19, ktoré ale nebude bezplatné. 

Pandemická komisia zároveň vyzýva najmä veľké firmy, aby dbali na ochranné opatrenia – ide o dodržiavanie takzvaných zásad „R.O.R.“ (rúško-odstup-ruky). Komisia navrhuje, aby univerzity zabezpečili karanténne zariadenia pre študentov z takzvaných červených krajín.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4413:prendruhu-vlnu-pandemie-covid-19-ma-slovensko-novy-pandemicky-plan&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov