Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

Kategória: Aktuality

Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života, tieto ciele vníma   ministerstvo zdravotníctva ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Aj preto štartuje od nového roku Rok prevencie, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva.

Poistenci  majú možnosť v súčasnosti absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa. Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje len necelých 40 % dospelej populácie. 

10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka: cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, porucha funkcie obličiek, porucha funkcie pečene, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu, zvýšená hladina cholesterolu, rakovina hrubého čreva.

Pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) fungujú poradne zdravia, ktorých  je na Slovensku spolu 37. Pracujú v nich odborníci, ktorí návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov im odporučia, ako zoptimalizovať zdravotný stav. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva, sú takisto bezplatné. Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10-tich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2SwsnFK


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov