Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pozvánka na webinár - Ako byť súčasťou environmentálnej zmeny?

Kategória: Aktuality Autor/i: Ekoinkubátor/Facebook

Príklady participatívnej environmentálnej výchovy - 22. 11. 2022

Webinár k participatívnej environmentálnej výchove sa uskutoční 22. 11. 2022 od 17.00 hod. v slovenskom jazyku.

  • 22. 11. 2022 od 14.30 hod. je k tej istej téme (ale s inými príspevkami) webinár v českom jazyku (TU).
  • 21. 11. 2022 je webinár o participácii v medzinárodnom kontexte v anglickom jazyku (https://fb.me/e/2Zzld6svs). 

Slovenskú časť podujatia organizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s ďalšími členskými organizáciami Špirály (www.spirala.sk) a v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom Erasmus+ pod vedením organizácie EkoInkubátor (https://www.facebook.com/ekoinkubator).

Prečo participácia v environmentálnej výchove? Aké participatívne programy ponúka environmentálne vzdelávanie v SR? Akú rolu zohrávajú pedagógovia v procese participácie mladých ľudí? S akými výzvami sa pedagógovia a mladí ľudia stretávajú?

Webinár je vhodný pre pedagógov vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, ktorých prioritnými cieľovými skupinami sú žiaci/žiačky/študenti/študentky ZŠ a SŠ.

Registrácia vo formulári: PRIHLASOVACÍ FORMULÁRZaregistrovaným bude zaslaný odkaz na Zoom, účasť je zdarma vďaka podpore z programu #ErasmusPlus. 

Viac tu: https://www.facebook.com/ekoinkubator


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov