Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pozvánka na celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Slovenská pedagogická knižnica v marci organizuje dva celoslovenské odborné semináre s cieľom poskytnúť cenné informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností.

Oba semináre sú určené nielen pre školských knihovníkov a riaditeľov základných a stredných škôl, súčasťou ktorých sú zriadené školské knižnice v súlade s platným právnym stavom, ale aj pre potenciálnych zriaďovateľov školských knižníc. Prvý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vo svojich priestoroch 21. marca pre 60 účastníkov. Druhý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 28. marca pre 80 účastníkov. Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/pozvanka-na-celoslovenske-odborne-seminare-pre-skolske-kniznice/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov