Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinnosti študenta v súvislosti s nástupom na štúdium

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so začiatkom školského roka študenti nemajú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že pokračujú v štúdiu.

Žiaci stredných a študenti vysokých škôl nie sú poistencami štátu na účely sociálneho poistenia (nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti), preto Sociálna poisťovňa študentov neeviduje vo svojom informačnom systéme. Ak vykonávajú zárobkovú činnosť ako zamestnanci, na základe dohody je povinnosťou zamestnávateľa odhlásiť ich v Sociálnej poisťovni z registra, ak im dohoda skončením prázdnin zaniká.

Zdroj: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk