Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinné očkovania a návrh úpravy prijímania neočkovaných detí do predškolských zariadení

Kategória: Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách a v snahe uplatniť efektívnejšiu prevenciu a ochranu zdravia a detí, plánujú zmeny v ich prijímaní do predškolských zariadení na základe očkovacieho statusu.

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované v rámci povinného očkovania. Výnimku budú mať deti, ktoré nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu; deti, ktoré prekonali ochorenie, pred ktorým má očkovanie chrániť a deti, ktoré majú laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok. Účinnosť zmien je naplánovaná od januára 2020. Návrh novely zákona nezrušuje pravidelné povinné očkovanie detí, táto zákonná povinnosť zostáva v platnosti, avšak vypúšťa sa pokuta za jej nedodržanie. Zmena v zákone prináša obmedzenie prijímania neočkovaných detí do predškolských zariadení.

S cieľom podrobne objasniť danú problematiku, Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje odpovede na najčastejšie otázky.

Otázky a zdroj: www.uvzsr.sk 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov