Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach yšlo v Zbierke zákonov pod č. 221/2018 Z. z.

Účinnosť nariadenia: 1. august 2018

Upravuje sa zoznam mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny na dodávanie alebo distribúciu žiakom do škôl v rámci školského programu, ktorým možno poskytnúť finančnú pomoc z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu, vrátane výšky pomoci za ich dodávanie alebo distribúciu žiakom do škôl a najvyššej úhrady, ktorú možno požadovať od školy alebo od jej žiaka. Aktualizuje sa spôsob výpočtu maximálnej výšky pomoci vo vzťahu k sprievodným opatreniam a stabilizuje sa systém poskytovania pomoci za dodávanie alebo distribúciu druhov výrobkov uvedených v prílohách č. 1 a 2. Ustanovujú sanové pravidlá vykonávania školského programu, vypúšťajú sa ustanovenia ukladajúce povinnosti predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre výpisy údajov z informačných systémov verejnej správy.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov