Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinných od 1. 8.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravili povinnosti a podklady.

Ak zriaďovateľ v zoznamoch detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu predložených úradu v mesiaci august 2021 neuviedol všetky oprávnené deti, má možnosť predložiť na úrad zmenový zoznam (doplní deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10. 9. 2021. Tieto deti budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021. Po dohlásení dieťaťa do zoznamu po 10. 9. 2021 bude mať dieťa nárok na dotáciu od októbra 2021.

Dotácia na stravu na obdobie od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 sa poskytuje v zmysle zákona o dotáciách preddavkovo do 25. 8. 2021 (t.j. zriaďovateľom už bola poskytnutá), dodatočne dohlásené deti, bude musieť zriaďovateľ finančne vykryť z nevyčerpanej dotácie za predchádzajúce obdobie, resp. z vlastného rozpočtu, avšak uvedené mu bude doplatené pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok 2021. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov