Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v školskom roku 2022/2023 prostriedky mechanizmu na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 je podpora organizovania ich aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z., v rozsahu najmenej 20 hodín a najviac 24 hodín, na aktivity napĺňajúce obsah zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo rozvoj digitálnych zručností .

Oprávnenej škole budú pridelené prostriedky mechanizmu POO po vyplnení elektronického prihlasovacieho formulára. Riaditeľ oprávnenej školy použije pre prihlásenie do prihlasovacieho formulára eduID školy a heslo (rovnaké, ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy) a najneskôr do 20. 1.2023 do 24:00 hod. vyplní a odošle elektronický prihlasovací formulár spolu s požadovanými prílohami. Prostriedky mechanizmu POO budú poskytnuté oprávneným školám v mesiaci marec 2023 podľa počtu pedagogických a odborných zamestnancov evidovaných v rezortnom informačnom systéme k 15. 9. 2022. 

Vyjadrenie Slovenskej komory učiteľov k aktualizačnému vzdelávaniu

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/profesijny-rozvoj-pedagogickych-zamestnancov-pz-a-odbornych-zamestnancov-oz/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov