Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

 Slovné spojenie „pracovná disciplína“ sa v pracovnoprávnej oblasti bežne používa, no ako pojem definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nie je.

Zákonník práce však ustanovuje generálnu povinnosť zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, a to odo dňa vzniku pracovného pomeru. Čo teda rozumieť pod pojmom pracovná disciplína a kedy dochádza k jej porušeniu? Ako má zamestnávateľ správne posúdiť závažnosť nedodržania pracovných povinností zamestnanca?

Obsah: Vysvetlenie pojmu pracovná disciplína. Povinnosti zamestnanca tvoriace obsah pracovnej disciplíny. Základné povinnosti vymedzené v § 81 Zákonníka práce. Intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Prehľad sankcií za porušenie pracovnej disciplíny. Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Závažné porušenie pracovnej disciplíny.Konkrétne príklady z praxe.

Viac tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/personalistika/porusenie-pracovnej-discipliny.pk-74.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk