Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ponuka vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov na školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V nadväznosti na plán profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum Katalóg programov vzdelávania, učiteľských fór a poradenských aktivít na školský rok 2021/2022.

Katalóg je členený na štyri časti programy funkčného vzdelávania, programy špecializačného vzdelávania, programy inovačného vzdelávania, ďalšie aktivity národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - učiteľské fóra, poradenské aktivity, najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti (NOPS). Súčasťou katalógu sú aj základné informácie o atestačnom konaní a informácie o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia.

Vzdelávanie v programoch vzdelávania a vzdelávacie aktivity prostredníctvom učiteľských fór a poradenstva sa budú realizovať: prezenčne, online, kombinovane.

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov