Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pomocný vychovávateľ v MŠ - finančné prostriedky z mechanizmu POO

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, ktorí uspeli vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole". Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na osobné náklady pomocného vychovávateľa v MŠ  za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. 

Prijímateľ (MŠ)  po termíne stanovenom na použitie prostriedkov, najneskôr do 20.09.2023 vyplní záverečnú správu k výzve v elektronickom formáte. Súčasťou záverečnej správy je vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie. Forma a spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov z POO bude ministerstvom školstva oznámená prijímateľom príspevku pred termínom určeným na vyúčtovanie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/pomocny-vychovavatel-v-materskej-skole-v-roku-2023-zdroj-1p01-a-zdroj-3p01/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov