Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podporné stanovisko k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Prijatie všetkých navrhovaných zmien návrhu zákona považujú za veľmi dôležité pre umožnenie zmysluplnejšej, efektívnejšej a adresnejšej aplikácie povinného predprimárneho vzdelávania v praxi. Za obzvlášť dôležité považujú znenie bodu 22, podľa ktorého sa umožní na obmedzené časové obdobie poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania zariadeniam predprimárneho vzdelávania zapísaným do osobitného registra vedeného ministerstvom školstva po splnení zákonom vymedzených podmienok (súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva, program predprimárneho vzdelávania a kvalifikácia príslušných zamestnancov) a vymedzí ich práva a povinnosti. 

Zdroj a celé znenie vyjadrenia: http://www.rrms.sk/?q=node/29


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov