Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podpora multilingválnych tried - seminár

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 21. – 22. apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazykSeminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk najneskôr do 28. februára 2020. Záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 4. marca 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-seminar-podpora-multilingvalnych-tried.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov