Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - príspevok na špecifiká

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

Pre základné školy bol stanovený príspevok: 940 eur pre ZŠ s 1-99 žiakmi, 1 870 eur pre ZŠ s 100-199 žiakmi, 4 660 eur pre ZŠ s  200 až 499 žiakmi, 9 320 eur pre ZŠ s viac ako 500 žiakmi.

Pre stredné školy bol stanovený príspevok:1 870 eur pre SŠ s 1-99 žiakmi, 3 730 eur pre SŠ s 100-199 žiakmi, 4 660 eur pre SŠ s  200 až 499 žiakmi, 9 320 eur pre SŠ s viac ako 500 žiakmi.

Oprávnenými školami sú všetky základné a stredné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Pridelenie finančných prostriedkov na  podporu digitálnej transformácie vzdelávania sa netýka špeciálnych základných a stredných škôl.

Rozpis príspevku na špecifiká - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-podpora-digitalnej-transformacie-vzdelavania/
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov