Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podmienky pre legitímny elektronický výkon verejnej moci aj v materských školách

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad zverejnil ešte 18. augusta 2023 Správu o výsledku kontroly "Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe". Z kontroly NKÚ SR, ktorá bola zameraná na celý proces správy elektronických dokumentov v rokoch 2017 až 2022 vo vybraných miestnych samosprávach, vyplynulo, že elektronizácia nepriniesla zrýchlenie procesov. 

Kontrolóri sa pozreli aj na to, či materské školy bez právnej subjektivity, ktoré boli súčasťou organizácie obcí a miest, mali od januára 2021 zabezpečené podmienky pre legitímny elektronický výkon verejnej moci. Zmenou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa riaditeľ materskej školy stal orgánom verejnej moci a bol povinný zabezpečovať správu EÚD. Ministerstvo školstva dodatočne vydalo pre samosprávy usmernenie, že tieto subjekty nemusia uplatňovať legislatívu „z technických dôvodov“ a opakovane sa narušili pravidlá informatizácie slovenskej spoločnosti a rovnakého prístupu občanov k elektronickým službám. „Usmernenie 1vydané rezortom školstva nielenže vytvorilo predpoklad pre existenciu ďalšej výnimky, ktorá znamená nielen obchádzanie zákonných povinností pre elektronický výkon verejnej moci. Je to tiež ďalší negatívny krok poukazujúci na zaužívanú prax v procesoch informatizácie slovenskej spoločnosti, kde namiesto vecného riešenia výziev vychádzajúcich z projektov digitalizácie, respektíve zavádzania IT systémov, je jednoduchšie vydať usmernenie, ktoré problém nerieši, iba ho bez vecných a logických argumentov odsúva do budúcna,“ uzatvára výstupy auditu šéf národných kontrolórov.

Správa o výsledku kontroly "Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe"

1) Pozn. redakcie: Ide o Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení (2021) - odvolat sa na technicky problem je mozne, ale len za istych podmienok (vypadok spojenia, IS, problem s certifikatom, iny preukazatelny dovod, no nie neaktivovane schranky príjemcov).

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/-/elektronicky-vykon-moci-mal-ulahcit-komunikaciu-uradov-s-ludmi-opak-je-realitou


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov