Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Počas prázdnin si na dohody privyrobilo viac študentov ako vlani

Kategória: Základné školy Autor/i: socpoist.sk

Tento rok počas letných prázdnin pracovalo na dohody o brigádnickej práci študentov viac mladých ľudí ako vlani. Sociálna poisťovňa evidovala za júl a august takmer 235 tisíc takýchto dohôd, kým vlani ich bolo v rovnakom období 228 tisíc. 

Ešte stále to však neprekonalo predpandemické obdobie. V roku 2019 študenti brigádovali častejšie – Sociálna poisťovňa vtedy evidovala vyše 241 tisíc dohôd. Tak ako po minulé roky, aj tieto prázdniny väčšina študentov zarábala do 200 eur mesačne a využila odvodovú výnimku, na základe ktorej nemuseli odvádzať do Sociálnej poisťovne poistné na dôchodkové poistenie.

Počet dohôd s odvodovou výnimkou bez platenia poistného predstavoval viac ako polovicu zo všetkých uzavretých dohôd. Počas prázdnin v tomto i minulom roku zamestnávatelia v Sociálnej poisťovni zaregistrovali spolu viac ako 126 tisíc dohôd s pravidelným i nepravidelným príjmom s príjmom do 200 eur mesačne. Pred pandémiou v roku 2019 ich pritom bolo až o 15 tisíc viac –141 tisíc.

Na rozdiel od minulosti však pribudli dohody, pri ktorých príjem študentov presahoval hranicu 200 eur mesačne a odvádzali tak aj poistné na dôchodkové poistenie. Kým toto leto uhrádzali poistné na dôchodkové poistenie z takmer 109 tisíc dohôd, vlani ich bolo 101 tisíc a cez prázdniny v roku 2019 len 100 tisíc. Znamená to, že študenti si na brigádach počas tohto leta privyrobili viac a ich zárobky stúpli.

Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné). Ak jeho mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur, má právo uplatniť si výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. V takomto prípade poistné neodvádza. V jednom mesiaci si pritom môže uplatniť výnimku len na jednu dohodu a musí o tom písomne informovať zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje študent písomne aj v prípade, že si už neho ďalej výnimku nebude uplatňovať.

Ak príjem z dohody presiahne sumu 200 eur, študentovi automaticky vzniká dôchodkové poistenie aj vtedy, ak si výnimku uplatnil. Poistné potom platí z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur.

Podrobnosti o odvodovej úľave sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Sociálna poisťovňa - Študent (socpoist.sk)

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-pocas-prazdnin-si-na-dohody-privyrobilo-viac-studentov-ako-vlani/48411s70665c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov