Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pandemickú práceneschopnosť (PN) z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončuje vždy ošetrujúci lekár

Poistenec musí kontaktovať lekára (najlepšie telefonicky) a ten podľa jeho zdravotného stavu posúdi, či práceneschopnosť ešte trvá alebo ju možno ukončiť. Lekár v tlačive o práceneschopnosti vyznačí dátum ukončenia PN a toto tlačivo sám pošle do pobočky Sociálnej poisťovne. Poistenec žiadne tlačivo ani formuláre nezasiela. Po spracovaní údajov od lekára Sociálna poisťovňa prestane dávku pandemické nemocenské vyplácať automaticky - od dátumu, ktorý lekár uviedol ako deň ukončenia práceneschopnosti.

Poistenec nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne oznámenia ani v prípade ukončenia poberania dávky pandemické ošetrovné (OČR). Vyplácanie dávky sa zastaví automaticky vtedy, ak poistenec koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašle formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom dovtedy vyznačoval počet dní starostlivosti o dieťa/iného príbuzného, za ktoré si uplatňoval nárok na pandemickú OČR. Ak Čestné vyhlásenie poistenec nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nepošle a jej poberanie je tak automaticky ukončené.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ukoncit-pandemicku-pn-a-ocr--pn-ukonci-lekar--pri-ocr-uz-poistenec-neposle-cestne-vyhlasenie/48411s69394c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov