Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ip.gov.sk

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023.

22. 11. 2022

S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 1, odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 2, odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 3 (všetko v eurách mesačne).

  • Tabuľka č. 1 – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
  • Tabuľka č. 2 – platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Tabuľka č. 3 – osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

S účinnosťou od 1. septembra 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 4, odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 5, odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 6 (všetko v eurách mesačne).

  • Tabuľka č. 4 – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Tabuľka č. 5 – platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Tabuľka č. 6 – osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/stupnice-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme-v-roku-2023/

20. 12. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2023.

Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2023


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk