Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 1. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvádza ako pomôcku pre aplikačnú prax Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 1. 2020. 

Príloha: https://www.minedu.sk/data/att/15521.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov