Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Plán optimalizácie siete stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Cieľom ministerstva školstva je v spolupráci so samosprávnymi krajmi, zamestnávateľmi a ďalšími rezortmi pripraviť súbor opatrení, ktoré ozdravia sieť stredných škôl. 

Ministerstvo školstva plánuje podporiť zriaďovateľov a manažmenty stredných škôl pri vytváraní efektívnych klastrov škôl alebo samostatných silných škôl. Cieľom je posilniť stredné školy, aby sa stali silnejšími partnermi pre firmy a vysoké školy a lepšie pripravili žiakov na univerzity alebo trh práce.

Ministerstvo pozýva zriaďovateľov, aby do konca augusta 2024 predložili projekty optimalizácie siete. Tieto projekty budú posúdené na expertnej úrovni a môžu byť schválené od školského roka 2025/2026. Okrem toho ministerstvo pripravilo legislatívne zmeny, ktoré uľahčia optimalizáciu siete stredných škôl, vrátane zjednodušenia priradenia organizačnej zložky k škole a zabezpečenia plynulého prechodu zamestnancov pod nový subjekt. Systémové opatrenia zahŕňajú aj stanovenie kritérií kvalitnej školy a pravidelné hodnotenie škôl na základe merateľných ukazovateľov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plan-optimalizacie-siete-strednych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov