Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90 %.

Hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80 %.

Zdroj: https://www.minedu.sk/percentualne-podiely-na-osobne-naklady-a-prevadzkove-naklady-pre-rok-2023/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov