Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogický asistent v CPP za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká finančné prostriedky štátnym centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sa od 1. januára 2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie, na financovanie pracovných miest pedagogických asistentov. 

Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na úhradu osobných výdavkov pedagogického asistenta za obdobie od 1. 12. 2022 do 31. 8.2023. Pre rok 2023 je finančný príspevok členený pre obdobie január – február 2023 a pre obdobie marec – august 2023. CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac august 2023 vykoná vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2023 v lehote do 20. 9. 2023. RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a požiada MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu – zníženie limitu výdavkov v lehote do 27.09.2023. Forma a spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov z POO bude ministerstvom školstva oznámená prijímateľom príspevku včas a to pred termínom, určeným na vyúčtovanie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/pedagogicky-asistent-v-cpp-za-rok-2023-zdroj-1p01-a-3p01/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov