Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogický asistent v centrách poradenstva a prevencie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona č. 597/2003 Z. z.) finančné prostriedky štátnym centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , ktoré sa od 1. januára 2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie, na financovanie pracovných miest pedagogických asistentov v školskom roku 2022/2023. 

Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na úhradu osobných výdavkov pedagogického asistenta za obdobie od 1. 12. 2022 do 31. 8. 2023.

Finančné prostriedky sú poskytnuté v 2 platbách: (1) Pre rok 2022 na obdobie od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 - CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac december 2022 vykoná v januári 2023 vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2022 a prevedie nevyčerpané prostriedky na depozitný účet RÚŠS v lehote do 25. 1. 2023. RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a nevyčerpané prostriedky prevedie na príjmový účet MŠVVaŠ SR v lehote do 30. 1. 2023. (2) Pre rok 2023 na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac august 2023 vykoná vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2023 v lehote do 20. 9. 2023. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/pedagogicky-asistent-v-cpp-zdroj-1p01/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov