Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogickí asistenti - aktuálne informácie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky môže prideliť z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi školy príspevok na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta.

V školskom roku 2024/2025 budú financie na pedagogických asistentov prideľované na základe paušálneho kľúča samostatne pre MŠ, ZŠ a špeciálne školy. Pre stredné školy paušál nebude stanovený, pedagogickí asistenti budú financovaní z národného projektu POP 3. Ďalej budú financie prideľované na základe  požiadavky zriaďovateľa MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl. Elektronicky budú zbierané v rámci zberu údajov o pedagogických asistentov (máj 2024). 

Ministerstvo v termíne do 31. júla zverejní na webe rozpis škôl, ich zriaďovateľov, počet pedagogických asistentov a výšku finančných prostriedkov na osobné náklady na obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.V školskom roku 2024/2025 bude z POP3 pridelených 350 pedagogických asistentov. 

Zdroj: https://www.minedu.sk/aktualne-informacie-k-pedagogickym-asistentom-1332024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov