Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí dovŕšili, resp. dovŕšia v roku 2022 vek 65 rokov a z dôvodu skončenia pracovného pomeru im bolo resp. bude vyplatené odstupné

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti so zisťovaním počtu pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí dovŕšili/dovŕšia v roku 2022 vek 65 rokov a z  dôvodu skončenia pracovného pomeru im bolo/bude vyplatené odstupné, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje materiály súvisiace s týmto zisťovaním.

Zdroj: https://www.minedu.sk/pedagogicki-a-odborni-zamestnanci-ktori-dovrsilidovrsia-v-roku-2022-vek-65-rokov-a-z-dovodu-skoncenia-pracovneho-pomeru-im-bolobude-vyplatene-odstupne/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov