Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pandemické nemocenské, ošetrovné - žiadosti, formuláre

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania krízovej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

Pandemickú dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny. Lekár zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti priamo Sociálnej poisťovni. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri takto potvrdenej dočasnej pracovnej neschopnosti, musí predložiť samostatnú žiadosť o pandemické nemocenské. Ďalšie informácie: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-nemocenske.

Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, ktorý ste starostlivosťou/opatrovaním strávili a kedy si chcete ošetrovné uplatniť a to vždy ku koncu mesiaca. Ďalšie informácie: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr

E-formuláre:

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov