Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pamätné dni - 21. jún a 21. august

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 324/2020 Z. z. 

Cieľom bolo doplnenie zoznamu pamätných dní o dva nové dni.

Pamätné dni:

  • 21. jún - Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991
  • 21. august - Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968

Týmito dvomi dňami je vymedzených 23 rokov okupácie Česko-Slovenska. Násilné, vojenské potlačenie vtedajšieho pokusu o demokratizačné politické zmeny v Česko-Slovensku a začiatok procesu tzv. normalizácie, ktorej dôsledky sa prejavujú doteraz sa začalo v noci z 20. na 21. augusta 1968. V návrhu pomenovania pamätných dní sa používa aktuálne platný názov Česko-Slovensko, tak ako je od roku 1990 zakotvený v kodifikačných Pravidlách slovenského pravopisu a Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: noveaspi.sk, https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=224


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk